WIN EEN REIS VOOR TWEE PERSONEN
NAAR ZUID-TIROL – SÜDTIROL!*

*De reis is voor twee personen en verblijf en vlucht zijn inbegrepen.

MEEDOEN IS SIMPEL!

Stap 1.Koop een Marlene® appel in jouw fruitspeciaalzaak.

Stap 2.Maak een foto van jezelf met de Marlene® appel.
Laat het Marlene® label duidelijk zien!

Stap 3.Deel je foto via je eigen account op Facebook of
Instagram met #ikbenmarlene en de naam van de
winkel waar je Marlene® hebt gekocht.

Stap 4.Nu hopen en geduld hebben. De winnaars krijgen
eind maart 2019 bericht.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENT

HEEFT JOUW FRUITSPECIAALZAAK DE MARLENE® POSTER NIET HANGEN?

Geen probleem, je kan nog steeds meedoen! Maar wijs je fruitspecialist
vooral even op deze actie als hij of zij ook kans wil maken op de reis!

Vind de dichtstbijzijnde Marlene® winkel, koop de heerljike appels en doe maar aan de actie!

Maak kans op een reis naar Zuid-Tirol – Südtirol!

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENT

Marlene® is een geregistreerd handelsmerk van VOG Consortium of South Tyrolean Fruit GrowersCooperativescoop. soc. agr. (verder te noemen VOG)
1.
Deze actie is voor alle Nederlandse, Belgische en Duitse consumenten die 18 jaar of ouder zijn.
2.
U kunt van 04/02/2019 tot en met 10/03/2019 deelnemen aan de actie. Inzendingen ontvangen na deze datum worden niet toegelaten tot de wedstrijd.
3.
Om mee te doen aan de promotiecampagne, koopt u een Marlene appel in uw fruitspeciaalzaak. Maak een foto van uzelf met de Marlene® appel. Laat het Marlene® label duidelijk zien!Deel u foto via uw eigen account op Facebook of Instagrammet #ikbenmarlene en de naam van de winkel waar u Marlene® hebt gekocht.
4.
Voor deze actie geeft de deelnemer uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van zijn inzendingdoor VOG in welke vorm dan ook.
5.
Om in aanmerking te komen om de hoofdprijs te winnen moet de deelnemer in bezit zijn van een creditcard i.v.m. borgstelling voor een huurauto.
6.
De prijs is een reis voor twee personen naar Zuid-Tirol – Südtirol, inclusief vlucht, huurauto, verblijf en ontbijt. Deze prijs is niet inwisselbaar of overdraagbaar. U moet de reis maken in 2019. Wij behouden ons echter het recht voor om de reisdatum te vervroegen of uit te stellen indien de verpakkingscentra gesloten zijn, omdat een bezoek aan deze centra een belangrijk facet van de reis vormt. De reis kan alleen worden gemaakt in het seizoen 2018/19, dat eindigt op 31 december 2019.
7.
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht en de afhandeling van de prijs zal worden afgestemd met de winnaar.
8.
In geen geval zal cash geld of krediet worden aangeboden als alternatief voor de prijs. De prijs kan niet worden geleverd in geval van fraude, misbruik en/of een vergissing die de goede werking van de prijsactie in het gedrang brengt.
9.
VOG zal niet aansprakelijk zijn voor enige niet-ontvangst van inzendingen en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor inzendingen die verloren zijn gegaan, vertraging hebben opgelopen, onleesbaar of aangetast zijn, beschadigd of onvolledig of op enige andere wijze ongeldig zijn.
10.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt verklaard door enige wet, reglement, of ander overheidsoptreden of door de vaststelling van een bevoegde rechtbank, zal die ongeldigheid geen invloed uitoefenen op de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen die niet ongeldig zijn.